Zmiany w harmonogramie rekrutacji

20 marca 2020 0 Comments


Zmiany w harmonogramie rekrutacji

Przyjmowanie podpisanych wniosków rekrutacyjnych od rodziców odbywać się będzie w terminie od 30.03.2020 r. do 08.04. 2020 r.
Proszę o zastosowanie się ścisłe do poniższych zaleceń: o
· Wydrukowane wnioski do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą składać przy specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych, zachowując zasady bezpieczeństwa.
· Wnioski należy złożyć w zamkniętych kopertach do specjalnie przygotowanych urn, pudełek.
· Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail.
· Koperta składana przez rodziców powinna być opisana : imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
· Urna, pudełko służące do składania dokumentów powinno zostać właściwie zabezpieczone, bez dostępu osób postronnych.
· Rodzice, którzy nie zdążyli skompletować dokumentów i w związku z epidemią nie mogą uzyskać potrzebnego zaświadczenia pracodawcy mogą przedłożyć dokument w późniejszym terminie. Na potrzeby rekrutacji złożą oświadczenie.

Żłobki nowy harmonogram – PDF